Aloitteellinen kuntalainen

Kuvaaja: Ida Ringbom

Kuvaaja: Ida Ringbom

Vinkki 1

Pyytäkää samoajia miettimään, miten nuoria pitäisi huomioida kunnassa. Samoajat kirjoittavat ajatuksensa erivärisillä tusseilla julisteeseen. Onko koulussa jotakin asioita joita pitäisi muuttaa? Voidaanko nuorisotoimea kehittää? Millaiset ovat urheilu- ja ulkoilumahdollisuudet?

Jos käytössä ei ole lakanaa, isomman julisteen voi tehdä teippaamalla yhteen useampia papereita. Viestejä voi myös kerätä kartonkikortteihin (esim. puhekuplan muotoisia) jotka liimataan isoon julisteeseen tai lakanaan.

Julisteen voi luovuttaa kunnan päättäjille, vaikkapa nuoriso- tai opetustoimen johtajalle tai kunnanjohtajalle.

Lähde: MLL

Vinkki 2

Pohtikaa viesti, jota haluaisitte viedä kunnan päättäjille. Kirjoittakaa yhdessä pohtimanne viesti lakanaan. Viesti voi liittyä johonkin paikalliseen teemaan, esim. emme halua että koulun opettajia lomautetaan tai haluamme, että nuorisotiloja kunnostetaan.

Valitkaa paikka, jossa on iso seinä, esim. kololla tai leirin käsienpesupaikan lähellä. Lakanaan kerätään kaikilta partiolaisilta kädenjälkiä ”allekirjoituksiksi”. Kun lakana on täynnä kädenjälkiä, se luovutetaan kunnan päättäjille. Lakanoita voi olla useita eri teksteillä.

Viestejä ja lakanoita voi luovuttaa esim. kaupunginjohtajalle tai opetus-, sivistys-, tai nuorisolautakuntien puheenjohtajille. Koska päättäjillä on velvollisuus kuulla nuorten ja lasten mielipiteitä, heidän on hyvin vaikea kieltäytyä viestien vastaanottamisesta ja usein he suhtautuvatkin tällaisiin tempauksiin erittäin positiivisesti.

Muistakaa lähettää lehdistötiedote paikallislehtiin. Kuvitelkaapa lehden etusivulla hieno kuva isosta lakanasta, joka on täynnä viestejä ja partiolaiset luovuttamassa sitä kaupunginjohtajalle.

Lähde: MLL

Vinkki 3

Kirjoita kirje päättäjälle. Teemana voi olla esimerkiksi nuorten tilanne kunnassanne/Suomessa tai minkälaisessa maassa haluaisitte elää 30 vuoden päästä. Kirjettä voi julkaista myös lehdessä. Muista seuraavat asiat:

  • Ole kohtelias
  • Pysy asiassa
  • Pysy totuudessa
  • Älä pety ellei poliitikko vastaa, eikä varsinkaan ellei hän vastaa heti

Lähde: Girlguiding UK ja Norges speiderforbund

Vinkki 4

Sopikaa aihe, joka on teille tärkeä. Tehkää juliste aiheesta. Miettikää miten julisteesta saisi vaikuttavan eikä vain informatiivisen. Miten saisitte ihmisiä olemaan asiasta samaa mieltä kanssanne? Onko oikein valehdella? Onko oikein vedota tunteisiin? Miksi nuoret useimmin ajavat tiettyä asiaa eivätkä liity puolueisiin?

Lähde: Girlguiding UK

Vinkki 5

Järjestäkää kampanja. Pohtikaa mitä lobbausryhmiä ja poliittisesti näkyviä järjestöjä tunnette? Miten he vievät sanomansa eteenpäin? Onko paikkakunnallanne ryhmää joka kampanjoi esimerkiksi kyläkoulun puolesta?

Pitäkää aivoriihi. Mitkä aiheet ovat teille tärkeitä? Minkälaista muutosta haluaisitte tapahtuvan? Valitkaa yhden aiheen ja tutustukaa siihen tarkemmin. Päättäkää tarkkaa kampanja-aihetta. Pohtikaa miksi haluaisitte tehdä työtä sen puolesta. Mitä näyttöä mielipiteenne puolesta on? Voitteko tehdä yhteistyötä toisen ryhmän kanssa?

Miten voisitte vaikuttaa? Julisteet? Iskulause? Kirjeet päättäjille? Mielenosoitus? Uutiskirje? Painattaa T-paitoja? Muuta? Paljonko rahaa tarvitsette? Mitä aiotte konkreettisesti tehdä? Millä aikataululla? Kuka on vastuussa mistäkin? Pyrkikää saamaan kavereita ja tuttuja mukaan kampanjaan.

Muistakaa jälkikäteen arvioida kampanjaa. Montako osallistui? Johtiko kampanja tulokseen? Juhlikaa onnistumista tai pohtikaa mitä voisi tehdä paremmin ensi kerralla. Muistakaa kuitenkin, että muutos yleensä vie aikaa.

Lähde: Girlguiding UK