Taidekannanotto

GraffitiVinkki 1

Etsikää raptekstejä tai muita sanoituksia, joilla on selkeä sanoma. Jokainen vartiossa valitsee yhden tekstin. Keskustelkaa: Miksi artistit ovat valinneet kyseisen tekstin. Mitä haluavat sanoa? Minkä puolesta seisovat?

Valitkaa vartiossa kahdeksan sanaa, jotka kaikkien mielestä ovat tärkeitä. Esimerkkejä voi olla vastuu, ydinvoima, jäätikkö, kasvisruoka, kehitys, kestävyys. Kirjoittakaa tämän jälkeen vartiossa lauluteksti, joka kertoo asiasta, joka on vartiolle tärkeä. Käyttäkää valitut sanat.

Voitte tehdä musiikinkin itse, mutta voitte myös käyttää valmista melodiaa.

Esittäkää laulu muille samoajille. Keskustelkaa: Miltä tuntui esittää tekstiä toisille? Mikä sai teidät valitsemaan juuri kyseisen tekstin? Miten saa sanomansa läpi? Mikä on musiikin merkitys?

Lähde: Scouterna

Vinkki 2

Jokainen vartio saa paperin, jossa on kymmenen eri teemaa, joita voi tulkita monella tavalla. Esimerkiksi: voima, luonnollinen, köyhä, rikas, suomalainen, valta. Vartion tehtävänä on ottaa valokuva kyseisistä aiheista. Sovitaan aikataulu ja sen jälkeen vartio saa lähteä kaupungille. Ajan loputtua vartiot palaavat ja antavat kuvansa raadille. Raati valitsee parhaat kuvat. Kategoriat voivat olla esimerkiksi kekseliäisyys, huumori, kauneus ym. Voittajakuvat näytetään videotykillä.

Lähde: Scouterna

Vinkki 3

Tehkää julisteita tai maalatkaa seinä. Seinämaalaus on vahva tapa tuoda esiin ajatuksia, se säilyy pitkään ja se huomataan. Kantaaottava juliste taas toimii tilanteessa, jossa aika ei riitä tai lupa heltiä isomman pinnan maalaamiseen. Molemmat keinot alkavat aiheen luonnostelulla.

Ensin jokainen luonnostelee paperille muutaman kuva-aiheen itsenäisesti. Kuvalla yritetään vastata johonkin tiettyyn kysymykseen, joka nou­see valitusta ja analysoidusta ongelmasta. Miten kerron tästä aiheesta? Kuinka ilmaisen siihen liittyvän tunteen? Miten tuon esille ratkaisuehdo­tukseni tai vaatimukseni? Hyvä piirustustaito ei ole tarpeen; tärkeintä on saada esitettyä jokin ajatus selkeästi ja yksinkertaisesti. Apuna voidaan käyttää lehtileikkeitä tai ottaa mallia kirjoista.

Kun kaikilla on vähintään yksi piirrosehdotus valmiina, kuvia katsellaan yhdessä ja niiden sisältöä pohditaan. Toisten töitä ei arvostella eikä niille naureta! Millaisen reaktion tämän kuvan sanoma aiheuttaa minussa ja muissa? Mitä oikein ymmärrämme tästä? Hiljalleen meille muodostuu käsitys siitä, millainen visuaalinen viesti vie parhaiten sanomaamme eteenpäin.

Jos tarkoitus on toteuttaa seinämaalaus, voidaan näistä luonnoksista valita yksi tai useampia, joita vielä yhdessä kehitellään. Luonnoksista voidaan myös suoraan valita muutama, vaikka äänestämällä, ja muo­dostaa niistä kuvien kollaasi.

Kantaaottavan julisteen voi itse kukin tehdä suoraan jo luonnostelemas­taan aihiosta, mahdollisesti muokaten sitä keskustelun herättämien aja­tusten pohjalta.

Seinämaalaus

Seiniä on toki paljon, kaikkialla, mutta niitä joihin saa maalata, on vähemmän. Kysykää lupa kaupungilta, koululta tai vaikkapa läheiseltä rakennustyömaalta. Teillä on jo valmis suunnitelma, jonka voitte esittää luvan antajille, näin työnne tulos ei tule heille yllätyksenä. Koska pystytte myös perustelemaan projektinne tärkeyden ja maalauksenne merki­tyksen, lupa voi hellitä yllättävästäkin paikasta! Viestin perillemenon kannalta keskeinen sijainti on maalaukselle hyväksi. Maalit ovat kalliita, joten ehkä kannattaa kysyä heltiäisikö jostain sponsorirahaa.

Seinä puhdistetaan, maalataan valkoisella pohjamaalilla ja annetaan kuivua. Tämän jälkeen kuva luonnostellaan hiilellä. Osallistujat voidaan jakaa pienryhmiin, joista jokainen vastaa yhdestä kuvan osasta. Pens­seleitä ja lateksimaalia, rönttövaatteet ja aurinkoinen keli – ja ei kuin vaikuttamaan yhteiskuntaan! Hyvä musiikki ja eväät voivat olla tarpeen, koska maalatessa vierähtää helposti tovi jos toinenkin.

Ja nyt, huomio! Tämä on teidän oma tapanne käsitellä teille tärkeää aihetta siinä yhteisössä, jonka keskellä te maalaatte. Kaikki tarkoitustanne kyselevät ja ryhmäänne ihmettelevät ohikulkijat ovat kullanarvoisia tiedonlevittäjiä ja avustajia muutoksessa! Puhukaa heidän kanssaan, kutsukaa heidät mukaan maalaamaan! Näyttäkää, että olette tosissanne!

Julisteet

Päätetään, miten isoja julisteita halutaan tehdä ja minkäkokoisissa ryhmissä ne toteutetaan. Kuva luonnostellaan ensin lyijykynällä, minkä jälkeen sitä vahvistetaan ja väritetään maaleilla tai tusseilla.

Tärkeää on saada julisteet näkyville paikoille sekä sellaiseen tilaan, jossa niiden kohdeyleisö huomaa ne helposti. Jos aiheena on esimerkiksi ruoan haaskaaminen ja sen vaikutus ympäristöömme, olisi hyvä paikka vaikka koulun ruokala, jossa oppilaat ja koulun henkilökunta näkevät julisteet.

Vinkki 4

Maalatkaa ihollenne rauha-aiheisia sanoja ja kuvia. Ikuistakaa ne valokuvin ja järjestäkää niistä valokuvanäyttely julkiselle paikalle. Voitte kysyä esimerkiksi koulustanne, nuorisotilalta tai kirjastosta mahdollisuutta järjestää näyttely siellä.

Lähde: Changemakers

Vinkki 5

Itse tehdyt sarjakuvat ovat loistava keino ilmaista jotain ideaa, faktaa tai ajatusta. Ne herättävät huomiota ja ovat voimakas keino kommunikoida. Voitte tehdä itse sarjakuvia, joilla pyritte rohkaisemaan keskustelua jostakin ajankohtaisesta kysymyksestä. Ette tarvitse muuta kuin paperia, kyniä ja mahdollisuuden kopioida sarjakuvianne sekä hyvän tarinan. Kannattaa kiinnittää huomiota myös paikkoihin, joihin levitätte sarjakuvia. Katso lisätietoa tästä menetelmästä osoitteesta www.worldcomics.fi.

Lähde: Changemakers