Koulutus

Taustatietoa koulutuksesta globaalisti.

Vinkki 1

Kaikki maailman lapset eivät saa käydä koulua. Tehkää mainos, jonka mukaan kaikkien pitäisi saada käydä koulua. Voitte toteuttaa tämän tv-mainoksena tai julisteena. Näyttäkää mainos lippukunnan muistelemispäivän juhlatilaisuudessa.

Koulu Ruandassa.

Koulu Ruandassa.

Pohtikaa seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä on viestinne?
 • Mitä argumentteja teillä on?
 • Mikä on kohderyhmänne?
 • Kiinnostavatko argumentit heitä?
 • Kuinka voitte tehdä viestinne vahvemmaksi?

Lähde: WAGGGS muistelemispäivä 2014.

 Vinkki 2

Jaa ryhmä puoliksi. Toisen ryhmän tulee piirtää valtava kuva, joka esittää hyvää koulua, ja toisen huonoa koulua esittävä kuva. Piirtäkää niin monta hyvää ja huonoa asiaa kuin keksitte.

Vaihtakaa papereita, ja keskustelkaa eroista ja yhtäläisyyksistä. Millainen on hyvä koulu?

Esimerkkikysymyksiä:

 • Mitä löytyy molemmista kuvista?
 • Yllättikö jokin kuvissa?
 • Näyttäisivätkö kuvat samalta muualla maailmassa? Miksi/miksei?
 • Miksi kaikki koulut eivät ole aina hyviä?

Jakakaa kuvanne osoitteessa www.fb.com/wagggs.

Näyttäkää kuvat lippukuntanne muistelemispäivän juhlassa

Lähde: WAGGGS muistelemispäivämateriaali 2014

Vinkki 3

Aloittakaa listaamalla yhdessäkouluun liittyviä hyviä ja huonoja puolia, plussia ja miinuksia. Kumpia tulee enemmän?

Kysy seikkailijoilta:

 •     Jos koulua ei olisikaan ollenkaan, miten viettäisitte päivänne?
 •     Oppisitteko noiden päivien aikana jotakin?
 •     Minkälaisia asioita oppisitte?
 •     Jos vanhempannekaan eivät olisi käyneet koulussa, olisivatko he nyt töissä?
 •     Tarvitsevatko vanhempanne työssään luku- ja kirjoitustaitoa?
 •     Miten itse pärjäisitte elämässä ilman koulutusta?
 •     Onko joitakin oppiaineita, joita ette varmasti tule koskaan tarvitsemaan?
 •     Mitä mahdollisuuksia ihminen saavuttaa koulutuksen avulla?
 •     Miten köyhien maiden lapset hyötyvät koulunkäynnistä?
 •     Mikä estää joitakin lapsia käymästä koulua?
 •     Miksi koulutuksen ajatellaan tuovan kehitystä?

Pyydä seikkailijoita miettimään vartioissa, mitä peruskoulutuksen heidän mielestään tulisi sisältää. Mitkä ovat ne perustaidot, jotka jokaisen ihmisen maailmassa tulisi hallita? Suunnitelkaa jokaiseen maailmankolkkaan sopiva lukujärjestys näistä asioista – mitä kaikkea on ehdottoman välttämätöntä oppia?

Eri maissa ihmiset elävät hyvin erilaisissa olosuhteissa. Miten voitte huomioida tämän seikan lukujärjestyksessänne?

Vertailkaa yhdessä lukujärjestyksiä. Keksikö jokin vartio sellaisia asioita lukujärjestykseen, joita tavallisessa suomalaisessa lukujärjestyksessä ei ole? Jättikö joku vartio joitakin suomalaisen lukujärjestyksen oppiaineita pois?

Kysy vartioilta, miten he päätyivät ratkaisuihinsa.

Lähde: Suomen YK-liitto