Minua kuullaan

Muun muassa seuraavien aktiviteettien kautta seikkailja oppii ilmaisemaan mielipiteensä. Aktiviteettikuvaus löytyy linkin kautta.

Itä

  • Juttu

Kirjoittakaa juttu lehteen.

Taustatietoa: Kannattaa pohtia seuraavia asioita ennen kuin ryhtyy toimeen:

• Mikä on jutun aihe? Mistä jutussa on kysymys? Mitä haluat jutulla kertoa?

• Minkä tyyppisestä jutusta on kysymys? Onko se henkilöhaastattelu, reportaasi, uutinen, kolumni, mielipidekirjoitus vai jotakin muuta?

• Mikä on jutun näkökulma?

• Ketä jutussa voisi haastatella? Kuka osaisi kertoa aiheesta parhaiten? Mitä hänet löytää?Alustavat haastattelukysymykset. Suunnitteluvaiheessa riittää jo parikin kysymystä.

• Miten juttua on tarkoitus kuvittaa? Kuvasuunnitelmassa on syytä miettiä, mikä kuva havainnollistaisi aihetta parhaiten?

Lähde: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin!

Väli-ilmansuunnat

Tutustukaa kunnan hallintoon kokouksessa, johon pyydetään edustaja kunnasta vierailemaan ja kertomaan kunnan toiminnasta. Vierailija voi kertoa esimerkiksi, miten lasten ja nuorten asioita hoidetaan ja miten tehdään kansalaisaloite.

Taitomerkit

Tutustukaa lehden sisältöön ja tuottakaa omaa materiaalia lippukunnan tai piirin lehteen.

Vinkit: Lehtikuvat

Vierailkaa kunnan- tai kaupungintalossa ja sopikaa tapaaminen kunnanvaltuutetun kanssa. Kertokaa myös mielipieistänne hänelle.

Esimerkkejä valmisteluista:
Käyttäkää lakanaa tai isoja papereita. Pyydä seikkailijoita kirjoittamaan toiveita siitä miten nuoria pitäisi huomioida kunnassa. Seikkailijat. kirjoittavat ajatuksensa erivärisillä tusseilla julisteeseen. Onko koulussa jotakin asioita joita pitäisi muuttaa? Voidaanko nuorisotoimea kehittää? Millaiset ovat urheilu- ja ulkoilumahdollisuudet?

Vaihtoiehtoisesti voitte yhdessä pohtia viestiä, jota haluaisitte viedä kunnan päättäjille. Kirjoittakaa viesti lakanaan. Viesti voi liittyä johonkin paikalliseen teemaan, esim. Emme halua että koulun opettajia lomautetaan tai haluamme että nuorisotiloja kunnostetaan. Valitkaa paikka, jossa on iso seinä, esim. kololla tai leirin käsienpesupaikan lähellä. Lakanaan kerätään kaikilta partiolaisilta kädenjälkiä ”allekirjoituksiksi”.

Lähde: MLL