Lehtikuvat

Vinkki 1

Etsi 5-6 sopivaa lehtikuvaa ja liimaa ne paperille. Yritä löytää kuvia, joilla on monia mahdollisia tulkintoja. Kiinnitä kuvat seinille.

Anna osallistujille paperisuikale ja pyydä heitä kirjoittamaan kullekin kuvalle kaksi otsikkoa, toinen sävyltään myönteinen ja toinen kielteinen.

Kun kaikki ovat valmiita, liimatkaa otsikot kuvien alle.

Vertailkaa otsikoita.

Keskustelkaa: Kuinka monta eri tulkintatapaa kullekin kuvalle löytyi? Näkivätkö eri ihmiset eri asioita samassa kuvassa? Kun luet sanoma- tai aikakauslehteä, katsotko ensin kuvat vai luetko otsikot? Näkyykö kuvista aina, mitä tilanteessa todellisuudessa tapahtui? Kuinka toimittajat käyttävät kuvia välittääkseen tietoa, herättääkseen mielenkiinnon, herättääkseen sympatiaa ja myötätuntoa…? Voimistavatko kuvat ennakkoluuloja? Keskustelkaa siitä, miten helposti tuomitaan ihmisiä ulkonäön tai sukupuolen perusteella.

 

Tiedostakaa kuvien suuri valta. Millaista kuvamateriaalia käytetään lehdissä, mainoksissa ja hyväntekeväisyyskampanjoissa? Etsikää kuvia, joita on käytetty myönteisessä hengessä ja kuvia, joita on käytetty harhaanjohtavasti.

 

Vinkki 2

Anna jokaiselle vartiolle päivälehti. Pyydä heitä etsimään uutiskuva, jonka tarkoitus on epäselvä ilman otsikkoa. Vartio leikkaa otsikon ja kuvan erikseen lehdestä. Kuvat liimataan valkoiselle paperille niin että jää paljon tyhjää tilaa ja laitetaan esille kaikkien näkyville.

Keskustelkaa vartioissa: Mitä kuvassa tapahtuu? Miksi kuva on otettu? Mitä tapahtu seuraavaksi? Mitä kuva tarkoittaa?

Tämän jälkeen vartiot kirjoittavat omat otsikot kuville.

Käykää lopuksi läpi alkuperäiset otsikot. Miten ne eroavat vartioiden keksimistä? Miten kuvan tarkoitus muuttuu kun otsikko muuttuu?

Lähde: Pedagogies of Media and Information Literacies  UNESCO IITE, Moscow 2012

Vinkki 3

Katsokaa videota. Näyttävätkö ihmiset oikeasti samalta kuin mainoskuvissa. Miksi ei? Mitä väliä sillä on?