Ryhmän säännöt

Vinkki 1

Ota selville, millaisia kokemuksia partiolaisilla on säännöistä ja velvollisuuksista, ja miten he ne ymmärtävät.

Aloita tutuista rajoituksista, jotka he jo ymmärtävät. Pyydä heitä täydentämään seuraavanlaisia lauseita: ”Minulla ei ole oikeutta __________ koska…” (esimerkiksi Minulla ei ole oikeutta lyödä ihmisiä, kun olen vihainen, koska… / Minulla ei ole oikeutta kohdella ihmisiä epäreilusti.) Tee näistä luettelo ja pyydä seikkailjoita kääntämään väitteet negatiivisista positiivisiksi (esimerkiksi Minulla on oikeus olla tulematta lyödyksi / Minulla on oikeus tulla kohdelluksi reilusti).Kuvaaja Ida Ringbom

Kun osallistujat ymmärtävät vastaavien myönteisten oikeusväitteiden kehittelyprosessin, voivat jakautua vartioihinsa. Anna jokaiselle vartiolle paperia ja tusseja. Selitä:

– Jokaisen pentueen/vartion tulee tehdä kolmesta neljään perussääntöä koko ryhmälle.

– Sääntöjen täytyy alkaa lauseella ”Jokaisella on oikeus… (esimerkiksi Jokaisella on oikeus osallistua).

– Sääntö voidaan kirjoittaa muistiin vain, jos kaikki ryhmässä ovat yhtä mieltä.

– Tärkeintä ei ole sääntöjen määrä, vaan että kaikki hyväksyvät ne.

• Kokoa koko joukkue yhteen ja pyydä jokaista vartiota esittelemään sääntönsä. Kirjoita ne taululle. Yhdistä samanlaiset oikeudet.

– Oikeuksien listauksen jälkeen kysy, mitä velvollisuuksia jokaisella täytyisi olla, jotta kaikki nauttisivat tästä oikeudesta. Kirjoita tämä omaan palstaan esimerkiksi näin: ”Minulla on vastuu siitä, että…” tai ” Minun pitäisi…”

• Kysy sitten, millaiseen vastuuseen jokainen oikeus velvoittaa. Kirjoita tämä vastaavan oikeuspykälän kohdalle. Käytä ensimmäistä persoonaa (esimerkiksi minulla on vastuu siitä, että annan muille mahdollisuuden osallistua, etten syrji ketään, etten jätä ketään leikin/pelin/ryhmän ulkopuolelle).

• Kun oikeuksien ja vastuiden luettelot ovat valmiit, kysy voisivatko seikkailijat käyttää näitä sääntöjä eräänlaisena ryhmän ”perustuslakina”. Haluavatko he noudattaa näitä itse laatimiaan sääntöjä? Kuka vastaa siitä, että jokainen noudattaa sääntöjä? Mitä tapahtuu, jos joku rikkoo jotakin oikeutta? Onko välttämätöntä, että sääntöjen rikkomisesta seuraa jotakin? Miksi?

• Kun olette päätyneet ”perustuslain” lopulliseen versioon, kirjoita se puhtaaksi ja ripusta näkyvälle paikalle. Kerro, että nämä ovat sääntömme, joiden mukaan niin seikkailijat kuin aikuiset työskentelevät ja toimivat yhdessä. Kerro, että tätä on demokratia: yhdessä päätettäviä asioita, jotka velvoittavat kaikkia – samat oikeudet, samat velvollisuudet.

Vaihe 2

1. Pyydä partiolaisia arvioimaan sääntöjä uudelleen muutama viikko myöhemmin. Oletteko yhä samaa mieltä niistä oikeuksista ja velvollisuuksista, joita aiemmin kehittelitte? Onko joitain velvollisuuksia vaikeampi noudattaa kuin toisia? Miksi? Täytyykö sääntöihin tehdä mitään muutoksia? Poistoja, entä lisäyksiä? Keskustelkaa sääntöjen ja velvollisuuksien valvonnasta seuraavien kysymysten avulla. Rikotaanko joitain oikeuksia useammin kuin toisia? Miksi? Kuka ottaa vastuun siitä, että näitä oikeuksia kunnioitetaan? Kuka päättää, mitä tapahtuu, jos joku rikkoo jotakin ryhmän sääntöä? Pitääkö ryhmän päättää yhteisesti joitakin rangaistuksia, joita sääntöjen rikkomisesta seuraa?

Källa: Compasito Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja

Vinkki 2

Keskustelkaa syrjinnästä. Ovatko ryhmän jäseneet joskus kokeneet itsensä syrjityksi? Kyseessä voi olla erityisruokvalio, lukihäiriö, kehitysvamma, vieras kieli, uskonto tms. Kehoita osallistujia kertomaan omista kokemuksista tai kavereiden tai tuttavien kokemuksista. Miltä tuntuu olla syrjitty? Miksi syrjitään? Miksi syrjintää pitää vastustaa?

Tehkää sääntöjä syrjinnän ehkäisemiseksi.

Lähde: KFUK-KFUM speiderne

Vinkki 3

Kerro osallistujille, että ihminen on tuhonnut maapallon. Heidän ja 1000 muun lapsen on nyt matkustettava uudelle planeetalle, Nulikille. Rakentakaa avaruusalus. Uudelle planeetalle tarvitaan sääntöjä, ettei sitäkin tuhota. Osallistujien on keksittävä 10 sääntöä.

Keskustelkaa: Miksi he valitsivat juuri nämä säännöt? Valitsisivatko kaikki ihmiset samat säännöt?

Lähde: Det danske spejderkorps