Mainokset

Vinkki 1

Valitkaa mainos tai mainoskampanja, jota analysoitte.

Mitä mainoksessa mainostetaan? Pyritäänkö mainoksella tiedottamaan? Mistä? Mikä on mainoksen kohderyhmä? Mihin mainoksella pyritään?Vupojkar

Millä keinoin mainos pyrkii tavoitteisiinsa? Miten mainos herättää huomion? Mistä asioista katsoja mainoksessa kiinnostuu? Millä keinoin katsoja saadaan kiinnostumaan tuotteesta ja ehkä ostamaan se? Mitä asioita mainoksessa ei tuoda esille?

Esiintyykö mainoksessa ihmisiä? Mainostetaanko tuotetta naisten, miesten vai molempien avulla? Mitä ihmiset mainoksessa tekevät? Onko mainoksessa piilotettuja viestejä? Mitä mainoksen oletetaan naisten tai miesten tekevän? Millainen mielikuva naisista tai miehistä muodostuu mainoksen perusteella?

Arvioikaa mainosta. Onko se hyvä tai huono? Miksi? Mitä mieltä olette mainoksessa käytetyistä vaikuttamisen keinoista (huomioikaa mainoksen kohderyhmä)? Onko mainos mielestänne rehellinen?

Suunnitelkaa ja toteuttakaa analysoimanne mainos uudelleen. Suunnitelkaa ja toteuttakaa mainos tai mainoskampanja, joka teidän mielestänne on korkeatasoinen, rehellinen ja ottaa huomioon kohderyhmänsä. Voitte ajatella olevanne itse mainoksen kohderyhmää. Miten haluaisitte teille mainostettavan?

Lähde: Kerhokeskus

Vinkki 2

Pyydä edellisessä kokouksessa, että sudenpennut kiinnittävät huomiota mainoksiin lehdissä, televisiossa, radiossa, ulkona ja netissä. Keskustelkaa siitä mitä eroja on mainonnassa eri medioissa.

Anna jokaiselle pentueelle kokosivun lehtimainos. Keskustelkaa pienryhmistä: Mikä on kohderyhmä? Mistä sen tietää? Miten mainos yrittää vaikuttaa kohderyhmäänsä? Onnistuuko se? Mitä vaikutusta on kuvan koolla ja väreillä? Toimiiko mainos sinuun? Miksi/miksi ei? Miten mainosta voisi parantaa?

Vertailkaa ryhmien tuloksia. Miten mainokset yrittävät vaikuttaa meihin? Mitkä ovat tavallisimmat tavat? Miten mainostajat yrittävät lisätä uskottavuuttaan?

Lähde: Pedagogies of Media and Information Literacies  UNESCO IITE, Moscow 2012

Vinkki 3

Kaikki maailman lapset eivät saa käydä koulua. Tehkää mainos, jonka mukaan kaikkien pitäisi saada käydä koulua. Voitte toteuttaa tämän tv-mainoksena tai julisteena.

Pohtikaa seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä on viestinne?
 • Mitä argumentteja teillä on?
 • Mikä on kohderyhmänne?
 • Kiinnostavatko argumentit heitä?
 • Kuinka voitte tehdä viestinne vahvemmaksi?

Lähde: WAGGGS, muistelemispäivämateriaali 2014

Vinkki 4

Jakautukaa pentueisiin. Jokainen pentu tekee mainoksen lippukunnan varainhankinnasta. Pyytäkää sudenpentuja miettimään tv:ssä näkemiään mainoksia. Pitävätkö erityisesti jostakin mainoksesta? Miksi? Heidän tehtävänään on nyt tehdä samanlainen mainos, ja näyttää mainos muille sudenpennuille.

Lähde: The Scout Association

Vinkki 5

Kertokaa sudenpennuille tulevasta varainhankintatapahtumasta tai adventtikalenterikampanjasta. Pyytäkää sudenpentuja suunnittelemaan mainosjulisteita tapahtumaa varten. Ripustakaa julisteet kololla tai julkisissa paikoissa.

Lähde: The Scout Association

Vinkki 6

Leikatkaa lehdistä elokuvamainoksia. Elokuvat voivat olla DVD- tai teatterilevityksessä. Kiinnittäkää niitä seinälle ja tarkkailkaa niitä yhdessä.

 • Kuinka moni elokuvista on lasten elokuva? Mistä sen tietää?
 • Kuinka moni on aikuisten elokuva? Mistä sen tietää?
 • Kumpia on enemmän?
 • Millainen elokuva mahtaisi olla mainoksen perusteella? Mitä siinä voisi tapahtua? Kenelle se sopisi?
 • Kenelle se ei sopisi?

Selvittäkää, mikä on kyseisen elokuvan ikäraja. Keskustelkaa ikärajoista ja lasten kokemuksista liittyen ikärajoihin. Lisätietoa löytyy Valtion elokuvatarkastamon sivuilta: www.vet.fi

Pyydä sudenpentuja valitsemaan leikatuista mainoksista mielellään sellainen elokuva mainos, jota ei ole nähnyt – ja tekemään mainoksen pohjalta yhden seuraavista tehtävistä:

Suunnittele elokuvalle radiomainos yhdessä parisi kanssa. Mitä siinä kerrottaisiin, millaisia ääniä mainokseen tulisi? Muista mainita ikäraja.

Maalaa oma elokuvamainos, jossa tapahtuu jotakin, minkä voisit uskoa elokuvassa tapahtuvan. Voit liimata piirtämäsi hahmon julisteeseen. Keksi elokuvalle uusi nimi ja kirjoita se julisteeseen sopivaan kohtaan. Julisteista voi tehdä näyttelyn seinälle.

Vinkki 7

Etsi suklaaseen liittyviä mainoksia netistä tai lehdistä. Niitä löytyy suklaatehtaiden verkkosivuilta, YouTubesta, sekä hakusanoilla, jotka liittyvät suklaatuotemerkkeihin.

Keskustelkaa yhdessä: Mikä on parasta suklaata? Muistelkaa suklaamainoksia televisiossa ja lehdissä. Millaisia mainoksia muistatte? Mitä mainoksissa tapahtuu? Muistatteko tuotemerkkejä, joita mainoksissa mainitaan (Fazer, Geisha, Kinder, Marabou …)? Lapset voivat muistaa myös tiettyjä mainoslauseita.

Tutkikaa muutamia suklaamainoksia lehdistä tai netistä ja miettikää yhdessä:

 • Millaisessa ympäristössä mainoksia on kuvattu? Mikä on vuoden aika, vuoro-kauden aika?
 • Millaisia värejä niissä käytetään?
 • Millaisia ihmisiä mainoksissa esiintyy?
 • Millaisia eleitä ja ilmeitä heillä on?
 • Voitte kokeilla myös eleitä ja ilmeitä itse, esimerkiksi peilin edessä. Verratkaa ihmisten käyttäytymistä mainoksissa siihen, miten itse käyttäydytte suklaata syödessänne.
 • Millaisia tunteita mainos herättää?
 • Tuleeko mainoksesta esimerkiksi iloiseksi?
 • Ostaisitko tuotteen mainoksen perusteella? Miksi?
 • Kenelle mainos on mielestäsi tarkoitettu?

Keskustelkaa yhteisesti suklaasta ja muista herkuista. Mitä tapahtuu jos suklaata syö liikaa? Voitte muistella, mille tuntuu ja suussa maistuu, jos on syönyt liikaa suklaata. Miksi mainoksissa ei mainita hampaiden reikiintymistä, ylensyömisestä johtuvaa pahaa oloa, vaatteiden likaantumista? Voitte myös selvittää, mistä aineista suklaa on tehty. Mitä tiedätte näiden aineiden terveellisyydestä?

Suunnitelkaa pienissä ryhmissä tietoisku suklaan syömisen huonoista puolista. Tietoisku voi olla radiomainos, juliste tai vaikkapa televisiomainos videoituna tai näyteltynä. Pohtikaa millaisia eleitä, ilmeitä ja tunteita mainoksessa näkyy, jos tietoisku varoittaa haittavaikutuksista. Keksikää mainokseen iskulause, jossa on riimi.

Kerro sudenpennuille, että luonnossa eläimillä ja kasveilla on varoitusvärejä. Niitä ovat punainen, keltainen ja musta erilaisina yhdistelminä. Hyönteiset käyttävät niitä muun muassa suojautuakseen: ne varoittavat olevansa pahan makuisia tai pistävät, jos niitä mennään häiritsemään. Miettikää myrkyllisiä ja vaarallisia hyönteisiä ja kasveja, joissa on varoitusvärit (ampiainen, leppäkerttu). Varoitusvärejä voidaan tietoiskuissa käyttää huomioväreinä, joilla kiinnitetään katsojan huomio. Voitte kokeilla punaisia kehyksiä, keltaista taustaa ja mustia isoja kirjaimia.

Katsokaa ja kuunnelkaa toistenne tietoiskuja. Saitko uutta tietoa suklaan haitoista? Millainen on hyvä tietoisku? Verratkaa niitä aikaisemmin katsomiinne mainoksiin. Mitä eroa löydätte ihmisistä, äänimaailmasta, väreistä, ympäristöstä ja tunteista, joita ne herättivät?

Vinkki 8

Sudenpennut kirjoittavat yksitellen lapulle mikä tekee heidät onnellisiksi, mikä tekee heidät surullisiksi, mikä antaa vapaudentunteen. Käykää läpi kaikkien mielipiteitä.

Leikkaa etukäteen lehdistä mainoksia. Keskustelkaa siitä, mitä tunteja mainokset herättävät. Ovatko tunteet samat kuin edellisessä harjoituksessa. Mikä on mainoksen päämäärä? Vaikuttavatko mainokset sinuun?

Lähde: Norges speiderforbund

Vinkki 9

Kaikilla maailman lapsilla on samat oikeudet. Valitettavasti ne eivät kaikkien kohdalla täyty. Jotkut lapset kasvavat pakolaisleireissä kun me asumme talossa hyvinvointivaltiossa. UNICEF on määritellyt oiekudet lapsen oikeuksien julistuksessa. Mihin lapsilla mielestänne pitäisi olla oikeuksia. Tehkää mainosjulisteet näyttääkseen aikuisille mistä on kyse.

Lähde: KFUK-KFUM speiderne

Vinkki 10

Tehkää oma mainosvideo.

Hyvä mainosvideo sisältää: Huumoria, hyvän tarinan, hyvät pointit, selkeä sanoma, hyvää musiikkia ja on hyvin tehty.

Lähde: KFUK-KFUM speiderne

 Vinkki 11

Katsokaa videota ja keskustelkaa sen sisällöstä. Näyttävätkö ihmiset oikeasti samalta kuin mainoksissa?

Vinkki 12

Johtaja kertoo millaisia asioita eduskunnassa päätetään. Tutustutaan vaalimainoksiin. Tämän jälkeen suunnitellaan oma vaaliohjelma ja tehdään vaalijulisteita kolon seiniä koristamaan.