Tarpeet

Vinkki 1

Kirjoita lappuihin ihmisten eri tarpeita, esimerkiksi: kylläisyys, uni, rakkaus, mielekästä tekemistä, kiva harrastus. Käytä Maslow’n tarvehierarkiaa.

Miettikää yhdessä mitkä tarpeet ovat tärkeimpiä. Mikä on tärkeintä hyvinvoinnillemme? Mitä me ihmiset tarvitsemme voidaksemme hyvin? Tarvitsemmeko paljon karkkia, uima-altaan, auton, kodin tai ruokaa?

Taustatietoa: Amerikkalainen psykologi Abraham Maslow kehitti 40-luvulla malliin siitä, mitä ihmiset tarvitsevat voidakseen hyvin. Mallia kuvastaa pyramidii. Pohjalla ovat fyysiset tarpeet: ruoka, uni, vesi. Ennen kuin nämä tarpeet ovat tyydytettyjä, on vaikea keskittyä korkeimpin tarpeisiin (rakkaus, turvallisuus). On vaikea nähdä suurta kokonaisuutta, esimerkiksi haluta kehittää maailmaa tai huolehtia ympäristöstä, jos on nälkäinen tai asunnoton.

Pohtikaa: Mitä ajattelitte kun järjestitte tarpeet? Miksi toinen tarve on tärkeämpi kuin toinen? Voiko ajatella toisella tavalla?

Näytä Maslow’n tarvehierarkia ja kerro tarpojile, että meidän on rakennettava pyramidi pohjasta lähtien. Ilman pohjaa emme pysty rakentamaan pyramidia korkeammaksi. Silloin se kaatuu.

Vertailkaa omia järjestyksiänne Maslowiin. Oletteko ajatelleet samalla tavalla?

Mitä tapahtuu, elleivät pohjatarpeet täyty? Vedä parallelli lapsikuolleisuuteen. Muun muassa köyhyys johtaa siihen, että 20 000 lasta kuolee päivittäin sairauksiin, jotka olisivat olleet helppoja parantaa. Mitä voimme tehdä tälle?

Vinkki 2

Tehkää avaruusolento helposti löydettävistä materiaaleista. Keksikää olennolle nimi. Hän on ystävällinen vierailija toiselta planeetalta, joka haluaa oppia lasten elämästä Suomessa. Tarpojat pohtivat minkälainen on lapselle hyvä elämä ja keräävät tavaroita kololta, kirjoittavat lappuja tai tekevät piirustuksia, joita olento voi ottaa mukaan planeetalleen.

Keskustelkaa: Tarkoittaako hyvä elämä samaa asiaa kaikille? Mitkä asioista ovat välttämättömiä ja mitkä vain hyviä?

Lähde: Det danske spejderkorps