Minua kuullaan

CIMG4160Muun muassa seuraavien aktiviteettien kautta tarpoja oppii ilmaisemaan mielipiteensä. Aktiviteettikuvaus löytyy linkin kautta.

Leiri

 • Tiedotus

Taso 1: Kirjoittakaa tiedotuskirje vanhemmille.

 • Kirjoita lyhyesti ja selkeästi.
 • Laita tiedotteisiin aina selkeästi, keneltä ja mistä numerosta tai sähköpostiosoitteesta saa lisätietoja.
 • Usein tarvittuja tietoja ovat retkien tarkat lähtemis- ja saapumisajat sekä esimerkiksi tieto rahan tai matkalipun tarpeesta. 
 • Alle 18-vuotiaan vanhemmilta tarvitaan allekirjoitettu lupa retkelle osallistumiseen. Koska perheissä saattaa olla useita sukunimiä, kannattaa kaikkien nimet pyytää erikseen kirjoitettuna.

Lähde: Lippukuntakansio

Taso 2: Kirjoittakaa juttu lippukunnan lehteen tai nettisivuille.

Voitte myös tehdä sarjakuvat.

Taso 4: Kirjoittakaa juttu paikallislehteen.

Taustatietoa: Pohtikaa seuraavia asioita etukäteen:

• Mikä on jutun aihe? Mistä jutussa on kysymys? Mitä haluat jutulla kertoa?

• Minkä tyyppisestä jutusta on kysymys? Onko se henkilöhaastattelu, reportaasi, uutinen, kolumni, mielipidekirjoitus vai jotakin muuta?

• Mikä on jutun näkökulma / näkökulmat? Suunnitteluvaiheessa vaihtoehtoisia näkökulmia voi olla useampia.

• Ketä jutussa voisi haastatella? Kuka osaisi kertoa aiheesta parhaiten? Mitä hänet löytää?

• Alustavat haastattelukysymykset. Suunnitteluvaiheessa riittää jo parikin kysymystä.

• Miten juttua on tarkoitus kuvittaa? Kuvasuunnitelmassa on syytä miettiä, mikä kuva tai graafi havainnollistaisi aihetta parhaiten?

Lähde: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin!

Luovuus

 • Lehtijuttu

Taso 3: Kirjoittakaa juttu lippukuntalehteen.

Vinkki 1: Kirjoittakaa esimerkiksi retkestä tai majakasta.

Vinkki 2: Itse tehdyt sarjakuvat ovat loistava keino ilmaista jotain ideaa, faktaa tai ajatusta. Ne herättävät huomiota ja ovat voimakas keino kommunikoida. Voitte tehdä itse sarjakuvia, joilla pyritte rohkaisemaan keskustelua jostakin ajankohtaisesta kysymyksestä. Ette tarvitsemuuta kuin paperia ja kyniä. Lisätietoa menetelmästä. Lähde: Changemakers

Vinkki 3: Kirjoittakaa esimerkiksi paikallislehteen yhteinen mielipidekirjoitus, jossa haastatte alueen vaikuttajia kertomaan näkemyksiään jostain teille tärkeästä teemasta.

Taso 4: Ottakaa valokuvia ja julkaiskaa ne.

Vinkki lehtikuvien kanssa työskentelyyn.

Ottakaa kuvia kolon lähiympäristöstä. Kuvat voivat kuvastaa asioita, jotka tekevät teidät iloisiksi, surullisiksi tai vihaisiksi. Ottakaa kantaa lähiympäristöönne. Lähde: WAGGGS

Tehkää vartiollenne nettisivut.

Vinkkejä

 • Partio netissä

Taso 1: Vierailkaa lippukunnan tai piirin nettisivuilla ja miettikää, miten sivuja voisi kehittää. Lähettäkää ideanne terveisinä sivun ylläpitäjälle.

Taso 4: Tehkää sivu partiowikiin.

 • Toimittaja

Taso 1: Vierailkaa lehden toimituksessa ja haastatelkaa henkilöä, joka on toiminut ulkomaantoimittajana.

Vinkki

Taso 2: Haastatelkaa paikallista poliitikkoa.

Vinkki

Taso 4: Tehkää gallup-haastattelu

Vinkki

Harjoitelkaa väittelemistä.

Vinkkejä mielipidebarometrien väittämiin.

 • Oma lippukunta

Taso 3: Suunnitelkaa lippukunnan vuosikokous ja osallistukaa siihen.

 Vinkki

Tutustukaa vaikutuskanaviin lippukunnassanne.

Vinkit

Yhteiskunta

 • Mediakriittisyys

Taso 3: Vertailkaa uutisia eri medioissa.

Vinkit

Tutustukaa lippukunnan organisaatioon.

 • Minä ja muut

Taso 1: Keskustelkaa siitä, kenen puoleen kannattaisi kääntyä, jos on ongelmia partiossa.

Paussit

Tässä paussissa väittelette ennakkoluuloista.

Roolipelin kautta tutustutte eri kulttuurien väliseen yhteentörmäykseen ja harjoittelette väittelytaitoja.

Tässä paussissa väitellään kiusaamisesta.

Tässä paussissa järjestetään pienimuotoinen mielenosoitus tai mietitään mistä voisi osoittaa mieltä.

Tässä paussissa harjoitellaan mielipiteensä ilmaisemista.

Tässä paussissa keskustellaan ajankohtaisista aiheista.