Gallup – haastattelu

CIMG4139Vinkki 1

Jokainen vartio valitsee aiheen, josta he haluavat tehdä gallupin eli mielipidetiedustelun. Aihe valitaan siten, että se liittyy johonkin ajankohtaiseen uutiseen tai keskusteluun, esimerkiksi EU. Aiheesta mietitään monivalintakysymys vastausvaihtoehtoineen. Vartiot haastattelevat kaikkia ryhmän jäseniä (myös omia jäseniään) ja kirjaavat ylös vastaukset. Tämän jälkeen tarpojat lähtevät pareittain tai vartioissa lähiympäristöön muistiinpanovälineiden kanssa. Pyydä kutakin heistä pysäyttämään ohikulkija ja kysymään gallupikysymykset. Takaisin palataan viimeistään 15 minuutin päästä. Kun ryhmä on palannut takaisin, puretaan vastauksia ja kokemuksia. Tarpojat voivat kertoa, miltä kohtaaminen tuntui, miten se sujui ja mitä olisi voinut tehdä toisin.  Vartioissa lasketaan gallupien tulokset. Lisäksi voi tehdä laskelmia siitä, miten erilaisten vastaajien, esimerkiksi poikien ja tyttöjen, äänet eroavat toisistaan.

Tuloksen perusteella pienryhmä tuottaa lyhyen tiedotteen, jossa on otsikko sekä teksti, jossa kuvaillaan gallupin tulokset. Tiedotteessa tulos yhdistetään myös siihen liittyvään ajankohtaiseen keskusteluun tai uutiseen. Tiedote julkaistaan lippukunnan lehdessä tms.

Lähde: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin!

Vinkki 2

Aloittakaa keskustelemalla tarpojien suhtautumisesta äänestämiseen. Aikovatko äänestää kun ovat tarpeeksi vanhoja? Jaa ryhmä vastausten perusteella ”kyllä”, ”ei” ja ”en tiedä” – ryhmiin. Ryhmien tehtävänä on tehdä lista siitä miksi äänestäisivät ja miksi ei. Noin 15 min päästä ryhmät esittelevät mielipiteensä muille. Seuraavaksi tehtävänä on tehdä galluphaastattelut pareittain. Sopikaa montako henkilöä jokainen pari kysyy aikooko hän äänestää Europarlamentti- tai seurakuntavaaleissa ja miksi. Sopikaa myös milloin kaikkien pitää olla takaisin kololla. Lähtekää ulos etsimään haastateltavia.

Käykää läpi tulokset kun kaikki ovat takaisin. Tehkää taulukko vastauksista (kyllä, ei, en tiedä). Laskekaa prosenttiosuuksia. Luetelkaa myös syitä. Julkaiskaa tulokset esimerkiksi lippukunnan lehdessä.

Keskustelkaa: Miltä tuntui haastatella vieraita ihmisiä? Miten ihmiset reagoivat? Oliko vaikeata? Oliko tulokset yllättäviä? Voiko tuloksia yleistää? Kannattaisiko jotakin tehdä toisella tavalla ensi kerralla? Kertovatko tilastot totuuden? Mitä mieltä tarpojat ovat äänestämisestä?

Lähde: Compass

Vinkki 3

Tehkää galluphaastattelu siitä, mihin ihmiset uskovat. Haastattelua voi tehdä esimerkiksi lippukunnan seurakuntavaalikampanjan yhteydessä.

Lähde: KFUK-KFUM speiderne