Vaikutuskanavat

Vinkki 1

Kuvaaja: Juho Keitaanniemi

Kuvaaja: Juho Keitaanniemi

Luotsilla on keskeinen rooli tässä aktiviteetissa. Luotsin on hyvä olla perehtynyt siihen, miten lippukunta, piiri ja SP toimivat ja miten niiden päätöksentekoon voi vaikuttaa. Kirjoita lapuille eri päätöksentekoelimiä partiossa (esim. lippukunnan hallitus, lippukunnan vuosikokous, piirihallitus, piirin syys-/kevätkokous, SP:n jäsenkokous, SP:n hallitus, partioneuvosto, WAGGGS, WOSM). Aseta laput hierarkkisesti maahan.

Aluksi tarpojat menevät seisomaan sen lapun viereen, jolla heidän mielestä on eniten valtaa organisaatiossa. Älkää tässä vaiheessa keskustelko valinnoista, vaan tehkää tehtävää uudestaan aktiviteetin lopuksi.

Käykää läpi kaikki tasot ja niiden tehtävät. Aloittakaa lippukunnasta. Kuka päättää lippukunnassa? Onko se demokratiaa, että saa vaikuttaa vartion ohjelmaan? Kenellä on äänestysoikeus lippukunnan kokouksessa? Mitä lippukunnan kokouksessa tehdään? Miten kannattaisi toimia, jos vartio esimerkiksi haluaisi ostaa uusia kanootteja? Miten tehdään aloite? Leikkikää lippukunnan kokousta. Valitkaa hallitus, hyväksykää budjetti, tehkää aloitte.

Siirtykää tämän jälkeen piirin kokoukseen ja käykää läpi samat asiat. Keskustelkaa myös jäsenkokousdelegaattien valinnasta.

Jatkakaa SP:seen ja maailmanjärjestöihin.

Yritä selittää, miten eri osat linkittyvät yhteen. Keskustelkaa myös siitä, mitkä eri tasojen tehtävät ovat. Kaikkien tavoite on loppujen lopuksi tukea paikallista toimintaa. Ilman paikallista toimintaa piirit, SP ja maailmanjärjestöt ovat turhia. Todellinen valta on siis tavallisilla partiolaisilla. Aktiivisella toiminnalla vartiossa voi vaikuttaa omaan toimintaansa ja lippukunnan toimintaan. Esimerkki tästä on partio-ohjelman muuttaminen. Vaikka keskusjärjestössä tehtäisiin päätökset, mutta jos halutaan viedä ohjelmaa läpi, niin paikallisten lippukuntien on haluttava käyttää ohjelmaa.

 Vinkki 2

Aktiviteetti alkaa sillä, että jokainen kertoo 1-2 asiaa, jota hän haluaisi muuttaa partiossa. Ideat kirjoitetaan ylös. Vartio miettii, miten muutosta saataisiin aikaan. Varatkaa 20 minuuttia tähän. Taustamusiikki voi auttaa pitämään tempoa yllä. Tämän jälkeen vartio valitsee kaksi ehdotusta.

Esimerkki: Vartio haluaa, että lippukunta ostaa uusia kanootteja. Strategiana on kirjoittaa aloitte lippukunnan kokoukseen, olla aktiivisesti mukana lippukunnan toiminnassa, tehdä enemmän kokouksissa ja juoda vähemmän teetä ja keskustella asiasta muiden vartioiden kanssa.