Maailman parantaminen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gilwell Parkin vapaaehtoistyöntekijät parkkivahteina.

Muun muassa seuraavien aktiviteettien kautta vaeltaja voi tehdä maailmasta vähän paremman paikan ja oppia auttamisen tärkeydestä. Lisää inspiraatiota saa Messengers of Peace -sivustolta. Suosittelemme myös omien projektien jakamista portaalissa. Aktiviteettikuvaus löytyy linkin kautta.

Elämänhallinta

  • Ongelmatilanteet

Auta kaveria.

Lähimmäisen auttaminen

  • Kampanjointi ja osallistuminen

Tutustukaa toiseen järjestöön ja osallistukaa heidän kampanjaansa.

Linkkejä: Ystäväpalvelu, Operaatio Saapas, MLL, Changemaker

  • Kummilapsitoiminta

Tutustukaa kummilapsitoimintaan.

Linkkejä: World vision, Plan, Suomen lähetysseura, SOS-lapsikylä

Seksuaalisuus

  • Turvallisuustempaus

Järjestäkää seksuaalisuutta käsittelevää ohjelmaa samoajille.

Taustatietoa: Väestöliitolla on hyvät materiaalit. Muistakaa keskustella myös emotionaalisesti turvallisesta seksistä.

Vinkki: Keskustelkaa HIV/Aids:ista. Tehkää roolipeli siitä, miten reagoisitte, jos tuttava kertoisi, että hänellä on HIV. Pohtikaa myös miten HIV-positiivista henkilöä voisi tukea.

Ympäristövaikuttaminen

  • Asenteet ja valinnat sekä ympäristökoulutus

Vaikuta sekä suoraan että epäsuoraan toisten ympäristöasenteisiin ja -valintoihin.

Taustatietoa:  Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF, www.ymparisto.fiSuomen ympäristökasvatuksen seura

Työ ja talous

  • Kriittinen kulutus

Miettikää omia kulutustottumuksianne ja kehittäkää niitä.

Vinkki: Pyydetään kaikki tuomaan lempivaatekappaleensa tapaamiseen. Siellä kaikki tarkistavat missä tuote on tehty ja merkkaa paikan maailmankartalle. Keskustelkaa: Kuinka monessa maassa vaatteet olivat tehty? Miksi vaatteita tehdään juuri siellä?

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

  • Toimiminen asioiden hyväksi

Ideointivinkkejä löytyy samoajien materiaaleista.

Tukimateriaali: WAGGGS Advocacy-toolkit, Be the change

Ulkomaanprojekti

  • Palvelutehtävä

Täältä löytyy tietoa, tukea sekä inspiraatiota u-projekteihin.