Minua kuullaan

 

Kuvaaja: Mikko Roininen

Kuvaaja: Mikko Roininen

Muun muassa seuraavien aktiviteettien kautta vaeltaja oppii ilmaisemaan mielipiteensä. Aktiviteettikuvaus löytyy linkin kautta.

Arjen taidot

  • Lippukunnan talous

Tutustukaa lippukunnan talouteen, varainhankintakeinoihin sekä hakemusten kirjoittamiseen.

Taustatieto

  • Taloyhtiö

Vaikuta taloyhtiösi päätöksiin.

  • Uutiset

Arvioikaa uutisia eri medioissa. Vinkit

Elämänhallinta

  • SWOT-analyysi

Tehkää SWOT-analyysi lippukunnastanne ja miettikää miten sitä voisi kehittää.

Luovuus

  • Artikkeli

Kirjoita kantaaottava artikkeli.

Pohdi:

• Mikä on jutun aihe? Mistä jutussa on kysymys? Mitä haluat jutulla kertoa?

• Minkä tyyppisestä jutusta on kysymys? Onko se henkilöhaastattelu, reportaasi,  kolumni, mielipidekirjoitus vai jotakin muuta?

• Mikä on jutun näkökulma?

• Ketä jutussa voisi haastatella? Kuka osaisi kertoa aiheesta parhaiten? Mitä hänet löytää? Alustavat haastattelukysymykset. Suunnitteluvaiheessa riittää jo parikin kysymystä.

• Miten juttua on tarkoitus kuvittaa? Kuvasuunnitelmassa on syytä miettiä, mikä kuva tai graafi havainnollistaisi aihetta parhaiten?

Lähde: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin!

  • Henkilöhaastattelu

Haastattele poliitikkoa tai paikallista vaikuttajaa.

Vinkkejä haastatteluun:

• Kysy yksinkertaisia, lyhyitä kysymyksiä.

• Käytä kysymyssanoja: mitä, miten, milloin, miksi… Vältä kysymyksiä, joihin voi vastata vain ”kyllä” tai ”ei”. Huomaa, että tällaiset kysymykset alkavat aina verbillä: oletko, aiotko, tiedätkö…

• Vältä valmiiden väitteiden tekemistä, esimerkiksi: ”Eikö niin, että tämä lakimuutosesitys on ihan typerä?”

• Älä pelkää tyhmiä kysymyksiä – ne ovat usein parhaita kysymyksiä!

• Jos et ymmärrä vastausta, kysy uudelleen toisella tavalla, kunnes ymmärrät asian.

• Kuuntele haastateltavaa. Käytä nauhuria, jos muistiinpanojen kirjoittaminen haastattelun aikana tuntuu vaikealta.

Lähde: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin!

Seurakunta ja uskonnot

  • Vaikuttaminen seurakunnassa

Asetu ehdolle seurakuntavaaleissa.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

  • Kunnanvaltuusto tai ylioppilaskunta

Tutustu kunnanvaltuustoon, ylioppilaskuntaan tms. ja mieti miten voisit vaikuttaa siellä.

  • Vuosikokouksen puheenjohtajuus

Vinkki 1: Osallistu lippukunnan vuosikokoukseen yhdessä vartiosi kanssa ja varmista, että he ehdottavat ja äänestävät sinut kokouksen puheenjohtajaksi. Vinkki 2: Osallistu piirin kokoukseen. Asetu ehdolle piirin delegaatioon SP:n jäsenkokoukseen tai äännestä kaveriasi delegaatioon. Vinkki 3: Osallistu SP:n jäsenkokoukseen.

  • Äänestäminen

Äänestä europarlamenttivaaleissa tai seurakuntavaaleissa.

Vinkki 1: Osallistukaa vaalitilaisuuteen. Miettikää yhdessä ennen tilaisuutta millaisia kysymyksiä tilaisuudessa voi esittää. Ehdokkaille voi mennä juttelemaan myös virallisen ohjelman jälkeen.

Vinkki 2: Valitkaa jokin vaalikone, esimerkiksi Allianssin Nuorten vaalikone, ja vastatkaa
kysymyksiin yksin tai pareittain. Käykää yhdessä läpi mitä eri kysymykset tarkoittavat.

Vinkki 3: Käykää läpi eri puolueiden vaaliohjelmia. Etsikää eri puolueiden lapsiin ja nuoriin tai muuten partiolle keskeisiin teemoihin liittyviä tavoitteita.