Uutiset

Rwanda7Vinkki 1

Etsikää lehdistä uutisointeja aseellisista selkkauksista ja keskustelkaa seuraavista asioista:

Mistä uutiset kertovat? Ketkä ovat uutisessa uhreja? Mitä uutinen ei kerro? Mitä arvelette konfliktin eri osapuolten ajattelevan uutisesta? Ketä uutisessa on haastateltu? Ketä muuta olisi voitu haastatella? Miten näkökulma olisi muuttunut, jos haastateltava olisi ollut joku muu? Kuinka tavallisen ihmisen arki tulee uutisessa esiin? Mitä uskotte uutisen merkitsevän kyseessä olevan maan tai maiden kansalaisten näkökulmasta? Miten vastaavista tapauksista olisi uutisoitu/saatu tietoa sata vuotta sitten, entä kymmenen? Mitä olisitte itse halunneet tietää aiheesta lisää?

Etsikää lehdistä aseellisia selkkauksia koskevia uutiskuvia.

Millaisia kuvia löydätte? Millaisia kuvia löytyy eniten? Miten eri kuvat liittyvät toisiinsa? Millaisia mielikuvia kuvat herättävät? Miksi kuva on otettu ja mihin kuvalla on pyritty vaikuttamaan?

Pohtikaa uutisointeja aseellisista selkkauksista sodan vaikutusten näkökulmasta.

Mitkä sodan vaikutukset tulevat uutisissa esiin? Mitkä eivät? Mihin asioihin sota vaikuttaa ihmisen elämässä? Mikä muuttuu? Mitkä asiat pysyvät samana? Jos nyt syttyisi sota, miten arkipäiväsi muuttuisi? Miten sodat ovat muuttuneet ja miten se näkyy sodan vaikutuksissa?

Lände: Punainen risti

Vinkki 2

Etsikää vartioissa tai pareittain kehitysmaita käsitteleviä juttuja sanoma- ja aikakauslehdistä. Kootkaa taulukko, johon merkitsette vastaukset seuraaviin kysymyksiin jokaisen jutun kohdalta:

  1. Mitkä maat mainittiin jutussa?
  2. Mikä oli jutun pääaihe? (esim. nälänhätä, sota, maanjäristys jne.)
  3. Missä lehden osiossa juttu oli (esim. pääkirjoitus, kotimaa, ulkomaat, kulttuuri, mielipide jne.)
  4. Tekstityyppi (esim. uutinen, reportaasi, kolumni, haastattelu jne.)
  5. Onko juttu negatiivinen vai positiivinen? Miksi?
  6. Minkälaista kuvaa on käytetty kuvitukseen? Kertooko kuva jotain lisää?
  7. Mitä jutussa jätetään kertomatta?

Keskustelkaa havainnoistanne koko ryhmän kanssa. Kertokaa miten eri juttujen näkökulmat eroavat toisistaan ja antaako juttu totuudenmukaisen kuvan kehitysmaan elämästä.

Lähde: Unicef

Tässä aktiviteetissa voi myös hyödyntää nuorempien ikäkausien aktiviteettivinkkejä.