Vadå, programsatsning?

Programsatsningen finns till för att stöda förverkligandet av scoutprogrammet. Varje år görs en ny programsatsning och år 2014 är ägnat åt scoutingens internationalitet och påverkan. Programsatsningen lyfter fram aktiviteter som redan finns i scoutprogrammet och ger praktiska tips för hur de kan förverkligas. Scoutprogrammet kan du bekanta dig med på scout.fi. Aktuell information om internationell scouting får man bland annat genom att på Facebook följa sidorna Messengers of Peace – Finland och Kansainvälinen partio.

Med programsatsningen Vi för världen kan du till exempel ”krydda”:

  • gruppernas möten
  • kårens läger och evenemang
  • regionens, FiSScs och Finlands Scouters evenemang.

Feedback och önskemål kan skickas åt ida.ringbom@scout.fi