Aktiviteetteja

 • Osallistukaa Nälkäpäiväkeräykseen
 • Järjestäkää retki rauhanteemalla
 • Kutsukaa henkilöä, joka on kokenut sotaa kertomaan kokemuksistaan
 • Kirjoittakaa omat rauhanmääritelmät. Vertailkaa määritelmiä
 • Ottakaa yhteyttä politikoihin ja toimikaa rauhan puolesta.
 • Tehkää rauhankunniakirja henkilölle joka on toiminut rauhan puolesta.
 • Lähettäkää postikortteja rauhasanomilla ystäville, sukulaisille, päättäjille tai muille partiolaisille.
 • Tutustukaa avustusjärjestöön
 • Keskustelkaa: Miksi ihmiset aloittavat sodan toisiaan vastaan? Millä tavoin sodat ja konfliktit jarruttavat kehitystä? Voidaanko maa sodan avulla pakottaa demokratiaan? Voidaanko demokratian avulla estää sotia ja konflikteja? Haluavatko ihmiset luonnostaan sotia? Lähde: UNDP
 • Ottakaa selfiet tekstillä Rauha alkaa minusta/Peace starts with me
 • Jakakaa rauhanteonne tai kuvanne sosiaalisessa mediassa tunnisteella #rauhanpaiva, #peaceday

  MoP_nosto

Sudenpennut

Sudenpennun maailma koostuu lähipiiristä. Rauha on abstrakti käsite, jota on hyvä lähestyä arjen kautta. Kiusaamisen vastustaminen ja eriliaisuuden hyväksyminen ovat hyvät lähtökohdat.

Seikkailijat

Seikkailijan maailma kattaa jo koko lähialueen. Seikkailijoille konkreettinet toiminta toimii parhaiten.

Tarpojat

Tarpojat pystyvät käsittelemään rauhaa abstraktilla tasolla. Miten mediassa kerrotaan sodasta ja rauhasta? Tarpojillekin toiminta kuitenkin herättää ajatuksia. Paussien kautta pystytään käsittelemään myös vaikeita asioita.

Samoajat

Samoajat pohtivat ja keskustelevat siitä mitä rauha on ja miten sitä luodaan. Keskustellaan myös siitä, miten sodat ovat vaikuttaneet Suomen historiaan. Samoajat viestittävät aktiivisesti teemasta ja toimivat sen puolesta.

Vaeltajat

Vaeltajat tutustuvat tiedotukseen konfliktialueilta ja oppivat miten sota vaikuttaa ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien toteuttamiseen ja miten ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat vaikuttavat konflikteihin.