Vaikuttaminen partioliikkeessä

Kuva: Mikko Jalo

”Kehitys on muutosta; täydellisyys on sitä, että muuttuu jatkuvasti.” -Winston Churchill

Partioliike on toiminut Suomessa jo yli sata vuotta, mutta se ei ole vielä valmis. Ankaraan kehitystyöhön voi osallistua jokainen sudenpentuiästä alkaen. Toisaalta vaikuttamisen ei tarvitse kohdistua itse liikkeeseen. Suhteessa yhteiskuntaan partiojärjestöillä on käytettävissään painavampi sana kuin yhdellä seikkailijalla tai aikuisella. Partioon ja partiossa voi vaikuttaa neljällä tasolla – ikäkausiryhmässä, lippukunnassa, alueellisissa piireissä ja Suomen Partiolaisissa.


Vaikuttaminen ikäkausiryhmässä ja lippukunnassa

Lippukunnassa jokainen voi vaikuttaa: sudenpentu lauman nimeen, seikkailija retken ruokalistaan, tarpoja vartionsa toimintasuunnitelmaan, samoaja kesäleirin ohjelmaan, vaeltaja lippukunnan budjettiin, aikuinen lippukunnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Eri ikäkausissa vaikuttaminen toimii samanlaisella kaavalla – esimerkiksi lauman nimeä päätettäessä kuka tahansa saa esittää ehdotuksia. Jos nimi ei ratkea keskustelulla, voidaan suorittaa äänestys. (Sudenpennuilla tämä on usein huutoäänestys – kokemuksen karttuessa joku oppii karjumaan ”ehdotan suljettua lippuäänestystä”, jolloin päätöksentekoprosessin desibelit laskevat.)

Lippukunnissa johtajille tarjotaan yhtenäiset vaikuttamismahdollisuudet johtajaneuvostossa tai muussa kokouksessa. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa, mutta kaikki eivät tartu mahdollisuuteen. Lippukunta on turvallinen alusta kokeilla siipiään ja aloittaa vaikuttaminen – jokainen lippukunta tarvitsee nuorten johtajiensa aloitteita. Omalla alueellaan lippukunnan kannattaa olla aktiivinen ja pitää yhteyttä muihin toimijoihin, niin Martta-seuraan kuin kaupunginosayhdistyksiinkin. Ei kannata väheksyä epävirallisten kahvitteluiltojen merkitystä vaikuttamisen kannalta.

Anna Haavikko, lippukunnanjohtaja


Partiopiiri vaikuttaa

Partiopiiri on lippukuntien oma yhdistys, joka tukee lippukuntia ja edustaa partiolaisia omalla alueellaan. Partiopiirissä vaikutetaan lippukuntien arkeen monella tavalla. Piirin tarkoitus on pitää huolta siitä, että lippukunnilla on käytössään tarvittava tuki ja resurssit partiotoiminnan pyörittämiseen.

Piirin tehtävä on puolustaa ja edistää partiotoimintaa ja valvoa sen etua piirin toiminta-alueella sekä vaikuttaa siihen, että lippukunnilla on partiotoimintaan sopivat toimitilat sekä riittävästi retkeily- ja leirimaastoja. Vaikuttaminen piirissä ei kuitenkaan tarvitse olla pelkästään lippukuntien etujen valvontaa, vaan partiopiirillä on kokonsa ansiosta mahdollisuus olla myös merkittävä vaikuttaja oman alueensa nuorten asioissa. Partiolaisille on tärkeää, että veroeuroja suunnataan nuorison hyvinvointiin ja sellaisiin palveluihin, jotka takaavat nuorille hyvän tulevaisuuden.


Alueellisten vaikuttamisen lisäksi partiopiiri on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsen ja jäsenenä piiri käyttää päätösvaltaa SP:ssä. Piirit siis päättävät yhdessä esimerkiksi partion jäsenmaksusta, adventtikalenterin hinnasta tai vaikka seuraavan suurleirin järjestämisestä. Partiopiirissä pyritään siis vaikuttamaan nuorten asemaan piirin alueella, lippukuntien toimintaedellytyksiin sekä valtakunnallisesti siihen, mitä partiolaiset tekevät.

Valtteri Karhu, partioneuvoston puheenjohtaja

 

Vaikuttaminen Suomen Partiolaisissa

Voimassa olevan partion strategian yhtenä painopisteenä on ”Partiossa nuoret päättävät”. Tästä huolimatta nuoria näkyy ylimmissä päätöksentekoelimissä liian vähän.

Nuoret voivat vaikuttaa suoraan päätöksentekoon partiossa. Suomen Partiolaisten hallitus on sitoutunut käsittelemään valtakunnallisissa samoaja- ja vaeltajatapahtumissa tehdyt aloitteet, joita kannattaa 30 % tapahtuman osallistujista.

Nuoret näkyvät myös kansainvälisissä konferensseissa, joissa päätetään koko partioliikkeen kannalta tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Edustajat kansainvälisiin konferensseihin valitaan avoimella haulla WSYF-ohjelman kautta. Viime vuonna eurokonferenssissa mukana oli kolme nuorisodelegaattia, jotka osallistuivat päätöksentekoon siinä missä muutkin delegaatit.

Haluamme lisätä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja -halukkuutta. Kannustan samoajia ja vaeltajia hakeutumaan rohkeasti valiokuntien ja niiden alaisten ryhmien sekä projektien jäseniksi ja sitä kautta vaikuttamaan päätöksentekoon partiossa.

Niina Johansson, varapuheenjohtaja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Seuraa partiovaaleja: www.facebook.com/Partiovaalit, partiovaalit.wordpress.com/

Organisaatio

Suomen Partiolaisten ylintä päätösvaltaa käyttää joka toinen vuosi kokoontuva jäsenkokous. Jäsenkokous on yhtä kuin partiopiirit, joista kukin edustaa itseään jäsenmäärän mukaan määräytyvällä äänimäärällä. Ota yhteyttä piiriisi, jos haluat olla osa delegaatiota. Kaikki partionjohtajat ovat tervetuleita seuraamaan kokousta.

Osallistuin SP:n vuoden 2012 jäsenkokoukseen Pääkaupunkiseudun Partiolaisten delegaatiossa. Parinkymmenen hengen joukkomme valmistautui tehtävään huolella: keskustelimme useissa tapaamisissa ja netissä, jakauduimme eri kokousasioita valmisteleviin ryhmiin ja saimme lobbauskoulutusta. Osallistuimme myös vaalipaneeleihin ja pidimme blogia delegaatiotyöskentelystä. Itse kokousviikonloppu Kouvolassa oli hektinen. Sovimme etukäteen kuka esittelisi minkäkin ehdotuksemme, sillä meillä oli paljon näkemyksiä mm. sääntömuutoksiin liittyen. Jäsenkokouksesta ei puuttunut dramatiikkaa, kun viime hetkillä ilmaantui mustia hevosia vaaleihin ja mielipiteet nuorten vaikutusmahdollisuuksista poikkesivat eri puolilla maata. Vapaahetket ja illat käytin keskustellen eri piirien edustajien kanssa ja hioen taktiikkaa oman delegaation kesken. Hienointa oli nähdä, kuinka pystyimme hyvän valmistautumisemme ansiosta todella vaikuttamaan asioihin ja muuttamaan järjestön suuntaa monissa asioissa. Toisaalta saimme maistaa myös demokratiaan kuuluvia karvaita kompromisseja ja vaalitappioita. Suosittelen hakemaan oman piirin edustajaksi, jos on intoa vaikuttaa partion suuntaan koko maassa.

 Leo Jäppinen, Korven Koukkaajat

Jäsenkokousten välillä ylintä päätösvaltaa käyttää partioneuvosto, joka muodostuu partiopiirien johtajista.

Järjestön toimintaa johtaa ja päätökset toimeenpanee hallitus, johon kuuluvat puheenjohtajien ja sihteerin lisäksi valiokuntien puheenjohtajat. Järjestön puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja. Samoin varapuheenjohtaja on myös hallituksen varapuheenjohtaja.

Järjestön luottamushenkilöorganisaatio jakautuu kuuteen valiokuntaan, joiden alla toimii useita ryhmiä. Valiokuntien lisäksi toimii partio-ohjelman kehittämistoimikunta.