Världen

Scoutingen är en internationell rörelse. I världen finns 38 miljoner scouter i 160 länder. Den internationella scoutrörelsen godkänner alla religioner och principen om religionsfrihet.

SP-kuulunmaailmalle-PIENI-sweInternationalismen och den internationella, eller globala, fostran som hör till syns i scoutingen i form av olika internationella evenemang och också i scoutprogrammets aktiviteter. I år syns det internationella också i och med programsatsningen. Målsättningen med den globala fostran är att stöda barn och unga i deras utveckling till ansvarsfulla, aktiva och kunniga världsmedborgare, genom att sträva till att hos dem väcka viljan att bygga en rättvisare och jämlikare värld som i högre grad respekterar de mänskliga rättigheterna.

På dessa sidor hittar du rikligt med bakgrundsinformation till aktiviteterna och praktiska tips för hur du kan förverkliga dem.

Världsförbunden

Jamboree

JOTA-JOTI

Roverscouternas utlandsprojekt samt bloggar om förverkligade utlandsprojekt.

En inspirerande film om jordklotet.