Internationella möjligheter


Scoutprogrammet kulminerar i roverscouternas utlandsprojekt. Genom utlandsprojektet får alla roverscouter en möjlighet att uppleva en scoutresa utomlands. Utöver det kan till exempel internationella lägerresor, Explorer Belt eller arbete på ett scoutcenter utomlands erbjuda möjligheter för scoutupplevelser i ett annat land.

Det lönar sig alltid att söka understöd för en internationell resa och att göra en reseanmälan till FS, ulkomaanprojekti@partio.fi, så att scoutförsäkringen är i kraft under resan.

Tips och idéer för att planera en internationell scoutresa hittar du bland annat i roverscouternasutlandsprojektguide.