Scouthem

Scoutrörelsen har många scouthem runtom i världen. I dem finns i allmänhet såväl förmånliga hotellrum som lägerområden där man kan tälta. Scouthemmena är mycket populära besöksmål, så det kan löna sig att reservera rum eller tältplats till och med ett år på förhand ifall det är under högsäsongen man planerar att besöka stället. En del scouthem har säsongsbetonad öppethållning, så kolla upp hemmets öppethållningstider på förhand. Du kan också söka jobb på ett scouthem!

De kändaste scouthemmena är de som ägs av världsförbunden. Flickscouternas världsförbund, WAGGGS, äger fyra scouthem: Our Chalet i Schweitz, Our Cabana i Mexiko, Pax Lodge i Storbritannien och Sangam i Indien. Scoutröreslens världsorganisation WOSM äger två scouthem: Cairo International Scout Centre i Egypten och Kandersteg Internationas Scout Center (KISC) i Schweitz.

På scouthemmen ordnas internationell verksamhet året runt: kurser, möten, serviceprojekt och bekantning med den lokala kulturen. Kårer kan också hålla sina egna läger på scouthemmens marker. WAGGGS:s scouthem tar emot flickor som volontärer. På WOSM:s scouthem kan såväl flickor som pojkar söka om volontärarbete. Mer information om volontärarbete på scouthemmen hittar du på scouthemmens egna webbplatser.