Thinking Day

Thinking Day firas den 22 februari till minne av scoutrörelsens grundare Lord Robert Baden-Powell och Lady Olave Baden-Powell. Den 22 februari är deras gemensamma födelsedag. Thinking Day firas i alla scoutländer som en påminnelse om scoutkamratskap men också för att öka kunskapen om orättvisor och samla in medel till förmån för scouting i fattiga länder. Thinking Day är en högtidsdag för den internationella scoutrörelsen, en dag för scoutbroderskap och -systerskap. Thinking Day traditionen har pågått sedan år 1926.

Det är vanligt att scouterna på Thinking Day samlar pengar för scoutverksamhet som äger rum i svåra förhållanden. Resurserna styrs till målländerna via WAGGGS:s (Flickscouternas Världsförbunds) Thinking Day Fund och Pojkscouternas Världsförbund Scout Universal Fund. Thinking Day Fund grundades år 1932 och fondens medel används till att stöda scouting i hela världen, bl.a. genom att stöda ledarskapsutbildning i utvecklingsländer och genom att publicera scoutmaterial. Fonden hjälper också nygrundade scoutorganisationer på traven. En av fondens huvudmålsättningar är att bygga upp och stärka samhället. År 2014 stöder WAGGGS projekt gällande utbildning i Egypten, Bangladesh, Armenien, St Vincent och Greandinerna och i Benin. Dessutom arbetar WAGGGS för att höja medvetenheten om ämnet på en global nivå.

Varje år har insamlingen ett specifikt tema. Information och material som härrör sig till temat finns här på svenska och på engelska från WAGGGS:s Thinking Day-webbplats.

Thinking Day kan firas t.ex. på följande sätt:
– bekanta er med scouting i olika länder
– gör aktiviteter som behandlar globala problem
– samla in pengar till Thinking Day fonden

Thinking Day infaller tyvärr under södra Finlands sportlovsvecka, men ifall det inte går att fira Thinking Day under den riktiga dagen så kan man ju göra det en vecka tidigare eller senare.

Mer information hittar du på: www.worldthinkingday.org.