Thinking day 2014

Skola i Rwanda

Skola i Rwanda

Temat för Thinking day 2014 är utbildning. Temat baserar sig på FN:s andra milleniemål, grundskola för alla människor. I synnerhet utbildning av flickor är ett av de effektivaste sätten att minska på fattigdomen. Mera information om temat.

Visste du?

  • Det går 33 miljoner färre flickor än pojkar i skola.
  • I u-länder kan det finnas t.o.m. 90 elever i samma klass.
  • Om mamman kan läsa är chansen 50 % större att barnet lever över fem år.
  • Risken för de flickor som gått åtta år i skola att bli bortgifta som barn är en fjärdedel av risken för att bli bortgift som barn. Årligen tvingas 14 miljoner minderåriga flickor att gifta sig.

Källa: Girl Scouts of the USA

Aktiviteter

WAGGGS sammanställer årligen ett aktivitetshäfte till Thinking day. Här är ett plock av de bästa aktiviteterna. Häftet finns i sin helhet på www.worldthinkingday.org.

Fira skolan (Vargungar: Starkare tillsammans – Jag funderar på betydelsen av att tacka och att hjälpa.)

Bjud in lärarna från de närliggande skolorna till kårens Thinking day -fest. Gör ett diplom till dem.

Alfabetlek (Vargungar: Lekar – Jag leker en klurig lek)

Fäst en bokstav på ryggen på var och en av deltagarna. Uppgiften är att ta reda på vilken bokstav det är genom att säga ett ord till de andra. De ska svara JA om bokstaven i fråga ingår i ordet och NEJ om det inte gör det. Den som först kommer på sin bokstav har vunnit.

Inlärningscertifikat (Vargungar: Starkare tillsammans – Jag funderar på betydelsen av att tacka och att hjälpa.)

Vi lär oss mycket i scouterna och vi är stolta över det. Därför borde vi också belöna folk för vad de lärt sig.

Diskutera parvis vad ni lärt er under de senaste veckorna.

Gör intyg åt alla i gruppen över vad de lärt sig. Intygen kan göras för hand eller på dator. Alla i gruppen undertecknar intyget.

Inlärningsdagbok (Vargungar: Redaktören – Jag skriver i flockens loggbok., Äventyrsscouter: Norr – Loggboksförare)

För loggbok över mötena. Anteckna vad ni lärt er under mötet. Fundera också på vad ni skulle vilja lära er i scouterna och hur ni skulle kunna göra för att lära er det.

Skolreklam (Vargungar: Media – Jag jämför reklamer och diskuterar deras innehåll med de andra i flocken., Äventyrsscouter: Utvecklingssamarbete)

Alla barn i världen får inte gå i skola. Gör en reklam om att alla ska få gå i skola. Ni kan antingen göra det som en tv-reklam eller en plansch. Visa reklamen på Thinking day -festen.

Fundera på följande frågor:

Vad är ert budskap?

Vilka är argumenten?

Vem är målgruppen?

Intresserar argumenten dem?

Hur kan du göra ditt budskap starkare?

Bra skola, dålig skola (Äventyrsscouter: Utvecklingssamarbete)

Dela in gruppen i två. Den ena halvan ska rita en jättebild föreställande en bra skola och den andra halvan en som föreställer en dålig skola. Rita så många bra och dåliga saker ni kommer på.

Byt papper och diskutera likheter och skillnader. Hurdan är en bra skola?

Exempelfrågor:

Vad finns med på båda bilderna?

Blev du överraskad av något i bilderna?

Skulle bilderna se lika ut i andra delar av världen? Varför/varför inte?

Varför är inte alla skolor alltid bra?

Dela med er av era bilder på www.fb.com/wagggs.

Visa bilderna under kårens Thinking day fest.

Inlärningsvideo (Spejarscouter: Kreativitet – Film 4)

Fundera på vad ni lärt er i scouterna och gör en kortfilm om det.

Vad tycker du? (Spejarscouter: Kreativitet – Många åsikter, Explorerscouter: Djupa tankar – Rätt och fel)

Läs påståendena nedan. Ju mer deltagaren håller med påståendet desto närmare mitten av rummet ska hen ställa sig och ju mindre deltagaren håller med desto längre bort. Låt deltagarna motivera varför de ställt sig just där. Kom ihåg att låta olika personer tala.

Exempelpåståenden:

Jag tycker om att gå till skolan.

Det är viktigt att gå i skola.

Störande elever ska bli bestraffade.

Skolan ska vara gratis.

Jag lär mig mer på fritiden än i skolan.

Läraren har alltid rätt.

Alla borde få gå i skola.

Det borde vara roligt att gå i skola.

Konst (Explorerscouter: Leonardo da Vinci bleknar – Vi håller en konstutställning på kårens evenemang, St. Göransdagsfesten eller självständighetsfesten)

Rita eller måla ett modernt konstverk om det du lärt dig i scouterna.

Inlärningens gåva (Explorerscouter: Med en riddares mod – Vi funderar på vilka vardagliga saker som är svåra för oss och lägger fram förslag på hur man kan klara svåra situationer,  Roverscouter: Kreativitet – Ny färdighet)

Alla behöver hjälp med att lära sig något. Vi har alla styrkor och utmaningar. Kanske tycker du att det är lättare att lära dig matematik än att sjunga. Vissa är bra på att göra med sina händer, men behöver hjälp med andra saker.

Ordna en inlärningsmässa. Alla funderar på något de tycker att är lätt och något de tycker att är svårt och skriver ned vad de kommit fram till.

Titta dig omkring. Är det någon som behöver hjälp med det du är bra på? Skulle de vara intresserade av din inlärningsgåva? Fundera också på vem som kan hjälpa dig att lära dig det du vill.

Se till att alla får lära ut något och lära sig något.

Levande bibliotek (Explorerscouter: Fosterlandet Finland – Vi bekantar oss med 3-5 olika yrken genom att besöka arbetsplatsen eller bjuda in yrkesmän till vårt möte, Roverscouter: Konst och kultur – Kreativa yrken)

Det man har lärt sig i skolan, på fritiden eller vid högskolor och universitet kan användas på många olika sätt. Bjud in några personer med intressanta karriärer som kan inspirera er att lära er något nytt. Be dem fungera som ett “levande bibliotek”. Fundera på frågor om hur deras utbildning har hjälpt dem att uppnå den position de har. Vilken roll har utbildning haft i deras liv? Var annat än i skolan har de lärt sig det de behöver för sitt jobb? Vilka är de viktigaste sakerna de lärt sig i livet? Fanns det någon avgörande punkt under skoltiden som ledde till att de valde den väg de nu är på? Har de några råd för gruppen?

Inlärningsflod (Explorerscouter: Fosterlandet Finland – Vi bekantar oss med 3-5 olika yrken genom att besöka arbetsplatsen eller bjuda in yrkesmän till vårt möte, Roverscouter: Kreativitet – Personintervju)

Intervjua en person som inte har valt en traditionell utbildningsstig. Det kan vara någon som bytt yrke senare i livet, som skolat om sig eller någon som nått en hög position på annat sätt än genom formell utbildning. Vilka är de viktigaste sakerna hen lärt sig i livet? Hurdan har personens utbildningsstig varit? Vilka frågor har de varit tvungna att tampas med? Vad har hjälpt i den personliga utvecklingen? VIlka hinder har det funnits på vägen.

Visualisera inlärningsstigen som en flod. Källan är i barndomen och i framtiden finns havet. Hindren kan representeras av stenar. Olika intryck kan visualiseras som hus vid stranden och inspirerande personer som människor i båtar. Förändringar i livet kan uttryckas med krökar i floden.

Publicera bilden och en artikel om personen i kårtidningen, på nätet eller i andra media. Ni kan också visa upp bilden på kårens Thinking day -fest.

Fundera: Hur skulle du vilja att din inlärningsflod skulle se ut? Vad kan du göra gör att din flod ska flyta i rätt riktning? Vad skulle du göra om du mötte hinder?

Skådespel (Roverscouter: Kreativitet – Skådespel)

Gör ett skådespel om hur en bra lärare kan förändra en persons liv. Visa skådespelet på kårens Thinking day -fest.

Inlärningsdagbok (Roverscouter: Livskontroll – Dagbok)

För inlärningsbok. Bär med dig en dagbok i en veckas tid och anteckna det du lär dig, upplever och reflekterar över. Fundera också på vad du skulle vilja lära dig och hur du skulle kunna göra det.

Favoritaktivitet

Alla deltagare berättar vad deras favoritaktivitet är i scouterna och vad de lärt sig i den.

Rösta om i vilken aktivitet ni lärt er mest. Gör aktiviteten på nytt eller låt en annan grupp testa på samma aktivitet.

Inlärningsäventyr

Ett av de bästa sätten att lära sig är att utmana sig själv. Välj en äventyrlig aktivitet som ni inte tidigare gjort. Fundera på hur ni kan stöda varandra i patrullen så att alla lär sig möjligast mycket.

Diskutera efteråt vad ni lärde er och om det att ni fungerade i grupp fick er att lära er mera.