WOSM och WAGGGS

Det finns två världsförbund:

Flickscouternas världsförbund (WAGGGS, The World Association of Girl Guides and Girl Scouts)

– Uppgift:Att hjälpa flickor och unga kvinnor att använda alla möjligheter de har att utvecklas till ansvarsfulla världsmedborgare.

Scouternas världsorganisation

Fotograf: Mikko Roininen

Fotograf: Mikko Roininen

(WOSM, World Organisation of the Scout Movement)

– Uppgift: Scoutverksamhetens uppgift är att befrämja den ungas fostran med hjälp av värderingar som baserar sig på scoutlöftet och –lagen, och att bygga en bättre värld i vilken människor förverkligar sig själva och fungerar för samhällets bästa.

Genom dessa två scoutförbund binds scoutverksamheten ihop till en världsomspännande rörelse.
I början var scoutverksamheten uppdelad i skild verksamhet för flickor och pojkar, och i många länder finns fortfarande skilda organisationer för flickor och pojkar. Ursprungligen var WOSM tänkt som ett pojkscoutförbund och WAGGGS endast för flickor. Dock anslöt sig flickor till WOSMs organisationer redan i början, så redan på 60-talet beslöts att WOSM godkänner både flickor och pojkar som medlemmar.

Också WAGGGS har i viss mån löst på direktiven, så att medlemsorganisationerna kan ha enstaka pojkmedlemmar. WAGGGS viktigaste målsättning är dock fortfarande att främja flickors och unga kvinnors utveckling.